ENGMAN HELLSTRÖM  

info (at) engmanhellstrom (dot) com

Vi arbetar konceptuellt med rumsliga installationer i en gemensam kreativ process där vi utmanar och uppmuntrar varandra att gå ett steg vidare i ett lekfullt, öppet och tillåtande klimat. Vi har inga givna roller, tekniker eller arbetsområden. Allt skall vara så kärleksfullt och noga genomarbetat och utfört som uttrycket kräver.
Tanken är att inspirera, föra vidare, att berätta en historia som i betraktaren kan födas i en annan tanke, på ett nytt sätt eller med en egen, personlig mening. Eller bara vara precis som den är.

 

 
I Didn't Know
Profundum
You Are
Just Passing By
Good Luck
Memoire n:o 1
About us

Blog
Instagram


Björn *

Camilla *