ENGMAN HELLSTRÖM  

 

 

   
I Didn't Know
Profundum
You Are
Just Passing By
Good Luck
Memoire n:o 1
About us

Blog
Instagram

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 


Vad är vinst, vad är förlust? Olika beroende på vad vi behöver, inte behöver, har förmåga att hantera, oförmåga att ta tag i, hur vi rör oss, är på väg. Vad kan vi sen själva erövra, vad kommer till oss, vad gör vi med presenterna vi får. I livet.
Vad får vi med oss genom livet, vid födsel, uppväxt, av andra människor, av skeenden? Vad kan vi påverka och vad styr vi inte över.
Det som inte hände, det som kunde ha hänt. Det som borde ha hänt, det som önskades ha hänt. Drömmar ur/i livet, spår av vad som inte blev av. En bild av livet, hur det skall te sig, hur det skall gå vidare i tanken eller drömmen om den egna vägen.
Vi skapar en punkt där allt möts samtidigt, där inget existerar, eller allt på samma gång. Dåtid, nutid, framtid. Det som inte hänt, det som hänt, det som händer just nu, det som kommer hända. Där tiden inte finns men finns ändå, i alla dimensioner. Att hålla vid liv det som inte blivit/av, att hålla vid liv livet som försiggår i sinnet, inne i oss.
Livet. Succéer, och tillkortakommanden. Att slita, att kämpa, att lyckas, misslyckas eller bara sitta av. Man kan glida in på en räkmacka eller tappa den med räksidan nedåt. Livets lott och det vackra, varma i det tveksamt sköra vingliga.
I vår önskan att tillhöra. Leta efter det som väcker den där ömma varma känslan för människan, för människans strävan att tillhöra, göra rätt. Hoppet att människan innerst inne är god.

    info (at) engmanhellstrom (dot) com